Gorlice: mieszkania na sprzedaż

jad
Właścicielem bloku przy Korczaka 22 jest urząd miasta
Właścicielem bloku przy Korczaka 22 jest urząd miasta Halina Gajda
Mieszkania przy ulicy Korczaka 22 w naszym mieście zostały wystawione na sprzedaż. Ceny wywoławcze netto wahają się do 112 do 138 tysięcy złotych. To trzecia próba zbycia wolnych lokali. Wciąż brakuje chętnych na nie. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 26 października w urzędzie miasta.

Przetargiem objęta jest sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, które stanowią własność miasta Gorlice, obj. księgą wieczystą KW NS1G/00031766/5 Sądu Rejonowego w Gorlicach położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 4 - kondygnacyjnym, murowanym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym przy ul. Janusza Korczaka 22 w Gorlicach. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, teletechniczną, odgromową, c.o. Ogrzewanie mieszkań i ciepła woda z miejskiej sieci cieplnej. W lokach konieczne jest przeprowadzenie na własny koszt niezbędnej dokumentacji odbiorowo – pomiarowej instalacji gazowej celem podpisania stosownej umowy o dostawę gazu (protokół kominiarski, protokół próby szczelności instalacji gazowej zalicznikowej).
Na poddaszu znajdują się komórki lokatorskie przynależne do poszczególnych lokali mieszkalnych, a w części podpiwniczonej wymiennikownia c.o. i kanał instalacyjny.

Przetargiem objęte są niżej opisane lokale mieszkalne:

1. Lokal mieszkalny Nr 14 o pow. użytkowej 30,70 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3324/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 2,54 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 130 810,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset dziesięć zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką 128 815,00
- cena udziału 3324/180739: 1 995,00 zł
Wadium : 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 9 00

2. Lokal mieszkalny Nr 17 o pow. użytkowej 30,93 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3689/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 5,96 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 138 619,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 136 405,00 zł
- cena udziału 3689/180739: 2 214,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 9 30

3. Lokal mieszkalny Nr 18 o pow. użytkowej 30,94 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3692/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 5,98 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 138 701,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset jeden zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 136 485,00 zł
- cena udziału 3692/180739: 2 216,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 10 00

4. Lokal mieszkalny Nr 19 o pow. użytkowej 30,93 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3556/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4,63 m2znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 135 864,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 133 730,00 zł
- cena udziału 3556/180739: 2 134,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 10 30

5. Lokal mieszkalny Nr 25 o pow. użytkowej 25,99 m2 składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju usytuowany na I piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 2904/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 3,05 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 112 424,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 110 681,00 zł
- cena udziału 2904/180739: 1 743,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 11 00

6. Lokal mieszkalny Nr 28 o pow. użytkowej 26,05 m2 składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3061/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4,56 m2. znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 115 796,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 113 959,00 zł
- cena udziału 3061/180739: 1 837,00 zł
Wadium: 15 0000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 11 30

7. Lokal mieszkalny Nr 31 o pow. użytkowej 25,95 m2 składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3081/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4,86 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 116 010,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziesięć zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 114 161,00 zł
- cena udziału 3081/180739 1 849,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 12 00

8. Lokal mieszkalny Nr 37 o pow. użytkowej 26,12 m2 składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju usytuowany na I piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3034/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4,22 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 115 378,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 113 557,00 zł
- cena udziału 3034/180739: 1 821,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 12 30

9. Lokal mieszkalny Nr 40 o pow. użytkowej 26,08 m2 składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 2947/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 3,39 m2 znajdująca się na strychu budynku.
Cena wywoławcza netto: 113 496,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 111 727,00 zł
- cena udziału 2947/180739: 1 769,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 13 00

10. Lokal mieszkalny Nr 43 o pow. użytkowej 26,04 m2 składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki i przedpokoju usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Janusza Korczaka 22 wraz z udziałem 3209/180739 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 2970 o pow. 0,2800 ha. Do lokalu przynależy komórka lokatorska znajdująca się na strychu budynku o pow. 6,05 m2..
Cena wywoławcza netto: 118 742,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa zł 00/100), w tym:
- cena lokalu wraz z komórką: 116 916,00 zł
- cena udziału 3209/180739: 1 826,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2, sala 206, II piętro w dniu 26.10.2010r. o godz. 13 30

Zgodnie z art. 29 ust 5, art. 41 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wraz z udziałem w gruncie opodatkowana jest 7% stawką podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania w postępowaniu przetargowym. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osobna prawna powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis (ważny 3 m-ce) z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 3 m-ce).
Wadia należy wpłacić do dnia 22.10.2010r. na konto Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 Bank BGŻ S.A. O/O Nowy Sącz, z tym, że za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miejskiego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałe wadia zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Miejskiej Gorlice ustaloną w przetargu kwotą.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej – osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium przepada.
Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi Kupujący.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gorlicach tel. (18) 35 51 261 lub (18) 35 51 260.
Osoby zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych mogą je oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem budynku tj. Miejskim Zarządem Budynków tel. (18) 35-37-310.

Brutalne zbrodnie, zuchwałe kradzieże, tragiczne wypadki. Zobacz, jak wygląda prawda o kryminalnej Małopolsce
60 tysięcy złotych do wygrania. Sprawdź jak. Wejdź na www.szumowski.eu

Bezrobocie wzrosło przez epidemię koronawirusa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3