Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Gorlice, ul. 11 Listopada 56

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach kontroluje pracę komisariatów i posterunków policji w powiecie. Jednostka z kolei podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w zakresie m.in:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Do zadań Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach należą:

  • tworzenie we współpracy z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia porządku,

  • prowadzenie poszukiwań rzeczy

  • badania krymalistyczne dowodów

  • zapewnienie właściwych warunków w aresztach

Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.