Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Warszawa, Sienkiewicza

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną i dbają o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych polskich lasów.